Contact    Nieuws    Over ons    Vacatures

 Wij kijken naar uw persoonlijke financiële situatie
 Duidelijk en transparant
 Altijd vooraf een begroting mogelijk

star star star star star

  

< Tarieven

 

Tandartskosten aftrekbaar

 

"Een lastige kwestie helder uitgelegd"

 

Tandartskosten worden niet volledig vergoed vanuit de basisverzekering en dient u deels mogelijk zelf te betalen. Mogelijk heeft u een aanvullende tandartsverzekering afgesloten. Maar wist u al dat tandartskosten die niet vergoed worden, in sommige gevallen aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting*?

 

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

In uw jaarlijkse belastingaangifte is ook een aftrekpost voor specifieke zorgkosten* opgenomen. Hieronder vallen ook de volgende kosten voor de tandarts:
  • Zonder aanvullende verzekering: 
    Alle tandartskosten welke boven het drempelbedrag uitkomen.
  • Met aanvullende verzekering: 
    Tandartskosten die het aanvullend verzekerde bedrag overschrijden en boven het drempelbedrag uitkomen.

 

Wat is een drempelbedrag?

Het drempelbedrag hangt af van uw inkomen en of u een fiscale partner hebt. Het drempelbedrag wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het drempelbedrag (zie ook onderstaande kolommen).

 

Eigen risico en eigen bijdrage

Eigen risico 
Indien u het eigen risico nog niet heeft opgemaakt en u maakt kosten, is het gedeelte van uw eigen risico niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Eigen bijdrage
Wanneer u wel een vergoeding ontvangt van uw zorgverzekering maar een eigen bijdrage van toepassing is, is dit niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Zo bedraagt de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een kunstgebit 25% van de kosten. Deze bijdrage is niet aftrekbaar.
 

Drempelbedrag 2016

U heeft niet het hele jaar een fiscale partner
U berekent dan alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt.
 
Jaarinkomen  Drempel aftrek zorgkosten
< € 7.564  € 128
€ 7.564 t/m € 40.175  Zelf te berekenen:
 1,65% van het inkomen
€ 40.176 >  Zelf te berekenen:
 € 662 + 5,75% van het bedrag boven € 40.175
 
U heeft wel het hele jaar een fiscale partner
U telt de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partner te zijn.
 
Jaarinkomen  Drempel aftrek zorgkosten
< € 15.127  € 256
€ 15.127 t/m € 40.175  Zelf te berekenen:
 1,65% van het inkomen
€ 40.176 >  Zelf te berekenen:
 € 662 + 5,75% van het bedrag boven € 40.175


Rekenvoorbeeld

U bent jonger dan 65 jaar, u heeft een belastbaar inkomen van € 40.000, € 2.000 euro aan ziektekosten en geen andere aftrekbare kosten.
  •  U heeft geen fiscale partner dus u kijkt in de bovenste tabel van de rechter alinea. Uw jaarinkomen is € 40.000 waardoor voor u de tweede rij geldt. U berekent 1,65% van € 40.000, dit is uw drempelbedrag, namelijk € 660 euro.
  • Vervolgens gaat u naar de website van de Belastingdienst en bepaalt u het inkomstenbelasting percentage aan de hand van uw inkomen, in dit voorbeeld 40,4%.
  • De ziektekosten van € 2.000 minus het drempelbedrag van € 660 is € 1.340 waarvan u 40,4% terugkrijgt = € 542.

Percentages verschillen per persoon en zijn afhankelijk van uw inkomen en overige aftrekposten. Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

 

*Let op: Er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl.