Contact    Nieuws    Over ons    Vacatures

 Al onze praktijken werken met een kwaliteitssysteem
 Deskundige bij-en nascholing van behandelaars
 Duidelijke garantietermijnen

star star star star star

  

Garantieregeling

Tandvitaal streeft ernaar om kwaliteit te leveren en daar durven we ook achter te staan. Daarom kent Tandvitaal een heldere garantieregeling waarin u het onderstaande van ons kunt verwachten:

  • Voorafgaand aan de behandeling mag u in de praktijken van Tandvitaal altijd om een kostenbegroting en een behandelplan vragen. Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan € 250,- bedragen, krijgt u automatisch van de tandarts een begroting en behandelplan. Tijdens de behandeling kan blijken dat de kosten meer dan 15% boven de begroting uit gaan komen; in dat geval zullen wij dit altijd met u bespreken.
  • De vestigingen van Tandvitaal voeren alle behandelingen uit volgens de standaarden in de beroepsgroep.
  • Op het gebied van de infectiepreventie, de inrichting van onze vestigingen en processen, de opleiding van onze medewerkers en de stralingsrichtlijnen van alle röntgenapparatuur wordt in de vestigenen van Tandvitaal voldaan aan alle wettelijke eisen en richtlijnen.
  • Tandheelkunde is een medisch beroep. Het gaat om behandelingen die bij iedere persoon weer anders kunnen uitpakken. Onze behandelaars hebben geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.
  • Mocht u onverhoopt van mening zijn dat een (deel van een) behandeling niet volgens de norm is uitgevoerd, dan zullen wij onze uiterste best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Wij vertrouwen erop dat u in eerste instantie samen met uw eigen behandelaar tot een oplossing probeert te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling .
  • Tandvitaal heeft voor de diverse behandelingen een garantieperiode gedefinieerd, welke u onderstaand aantreft. Binnen deze periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde  werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Bij de beoordeling hiervan nemen wij mee of er sprake is geweest van wij normaal onderhoud en gebruik, regelmatig bezoek aan de tandarts. Verder wordt ook bekeken of er geen wijzigingen in het werkstuk zijn aangebracht (ook niet door derden). Mocht blijken dat een ondeugdelijke behandeling de oorzaak is van uw klacht, dan wordt deze in  beginsel kosteloos opnieuw gedaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij de oorspronkelijke kosten verrekenen met een alternatief behandelplan.

Voor een overzicht van de gedefinieerde garantietermijnen klik hier.