Contact    Nieuws    Over ons    Vacatures

star star star star star

  

Huisregels


Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze en om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven waarborgen hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij vragen u onze huisregels aandachtig door te lezen.

 

Eerste bezoek

Om u goed te kunnen helpen vindt tijdens uw eerste bezoek een onderzoek plaats bij de tandarts (de kosten variëren, maar zijn volgens de landelijk geldende tarieven en bedragen minimaal de kosten voor een periodieke controle code C11). Indien nodig maken wij enkele röntgenfoto’s. U ontvangt een nota voor deze kosten. Indien u aanvullend bent verzekerd worden deze kosten mogelijk vergoed. 

 

Afspraken

  • Wanneer u een afspraak bij ons maakt, reserveren wij tijd voor u. Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij ons te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht conform onze betalingsvoorwaarden. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. 
  • Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Dit betekent dat het niet zinvol is om zonder afspraak langs te komen met het doel om direct behandeld te worden.
  • Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk als onze patiënten ook op tijd zijn. Indien u te laat komt voor een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek. 
  • Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt en/of geannuleerd.
  • Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, helaas is dit niet altijd mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip. Desgewenst kunt u aan de balie informeren naar een eventuele achterstand in de planning.
  • Wij maken u erop attent dat agressief gedrag, verbaal of anderszins, niet getolereerd wordt en onmiddellijke uitschrijving tot gevolg heeft. 

 

Werkwijze

Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens een meerstoelenconcept. De klinische assistentes zijn opgeleid om behandelingen voor te bereiden, die vervolgens door de tandartsen kunnen worden afgerond. Ook zijn de assistentes opgeleid om zelfstandig bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle klinische en preventieve behandelingen die door onze assistentes zelfstandig worden uitgevoerd, gaan onder supervisie van de aanwezige tandarts. De aanwezige tandarts is verantwoordelijk voor de assistentes. 

 

Persoonlijke gegevens

  • Wij verzoeken u vriendelijk wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit geldt ook in het geval er iets verandert met betrekking tot uw gezondheid. Uw behandelaar moet volledig op de hoogte zijn van uw gezondheid en eventueel medicijngebruik om de juiste behandelmethode toe te kunnen passen. 
  • U dient te allen tijde een geldig legitimatie- en inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben. 

 

Kostenbegroting

Bij voorgenomen behandelingen boven € 250,- ontvangt u van ons altijd een kostenbegroting. Wij vragen u de begroting te tekenen voor gezien. Aan de hand van uw kostenbegroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om uw eigen kostendeel te bepalen. Houdt u er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in de hoogte van uw eigen risico.

 

Uw eigendommen

Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze praktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.