Contact    Nieuws    Over ons    Vacatures

 Al onze praktijken werken met een kwaliteitssysteem
 Deskundige bij-en nascholing van behandelaars
 Duidelijke klachtenregeling

star star star star star

  

Klachtenformulier

Via onderstaand formulier kunt u een klacht indienen over de zorg- of dienstverlening van uw TandVitaal tandarts, medewerker of de praktijk.

 

Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Binnen 7 dagen na ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging en informeren wij u over het verdere verloop van de behandeling van uw klacht.
 

Naam:*
Adres:*
Postcode/Woonplaats:*
Geslacht:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Geboortedatum (dd-mm-jjjj vb: 01-10-1983):*
Over welke vestiging gaat uw klacht:*
Op welke tandarts/medewerker heeft uw klacht betrekking:*
De klacht betreft:*
Datum dat de klacht is ontstaan (dag/maand/jaar):*
Omschrijf uw klacht:*
Ruimte voor overige opmerkingen:*

*Verplichte velden